Báo Cháy Horing

Thiết bị báo cháy Horing, trung tâm báo cháy horing AH-0312, AHC-871, đầu báo khói horing AH-0311-2/4, Đầu báo nhiệt horing AHR-871, nút nhấn khẩn horing