Phụ Kiện nối ống (Ren mạ kẽm)

Cung cấp các loại vật tư phụ ngành nước, ngành PCCC như Tê, Cút, Măng Sông, Côn thu, Rắc co……